Cipralex (escitalopram)

:: domů ::    :: reklama + kontakt :: 

užívání cipralexu - nežádoucí účinky - cipralex - antidepresivum- www.cipralex.psychoweb.cz

Info o webu cipralex.psychoweb.cz

Dozvíte se:
Na co cipralex účinkuje - jak pomáhá při depresi a úzkostných poruchách
Příbalová informace - leták k cipralexu
Možné nežádoucí účinky a vysazování cipralexuVyloučení odpovědnosti
: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

 

Čtení:

Cipralex - nežádoucí účinky


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Někteří lidé se obávají užívat určité léky kvůli jejich možným nežádoucím účinkům. Kupodivu, toto platí hlavně právě u antidepresiv a ještě neuroleptik (léků používaných hlavně proti schizofrenii), tedy léků, které "skutečně léčí" – jiné léky, zejména na jednorázové uklidnění a též léky na spaní bere většina lidí bez starostí o vedlejší účinky.
Platí tady to, co jinde – potenciální nežádoucí účinky nepodceňovat ani nepřeceňovat.
Výrobci léčiv jsou povinni uvést do příbalového letáku kdejaký problém, který se v souvislosti s užíváním vyskytl. Ve skutečnosti je pravděpodobnost výskytu výraznějších nežádoucích účinků velmi malá (jinak by se lék ani nezačal vyrábět). O možných konkrétních nežádoucích účincích Cipralexu informuje také příbalový leták.

***
ze Souhrnu údajů o přípravku Cipralex (escitalopram):

Nežádoucí účinky se objevují nejčastěji během prvního nebo druhého týdne léčby a jejich intenzita a frekvence se zpravidla v průběhu léčby snižuje.
Nežádoucí účinky známé pro skupinu SSRI a hlášené také po podávání escitalopramu v klinických studiích kontrolovaných placebem nebo po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů a četnosti výskytu.

Četnosti [...]: velmi časté (≥1/10) [tj. potkávají jednoho nebo více lidí z deseti]; časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému
Není známo – Thrombocytopenie [snížené množství destiček v krvi]

Poruchy imunitního systému
Vzácné - Anafylaktická reakce [závažná šoková reakce]

Endokrinní poruchy
Není známo - Nepřiměřená sekrece [uvolňování] ADH [antidiuretického hormonu]

Poruchy metabolismu a výživy
Časté - Snížená chuť k jídlu, zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti
Méně časté - Snížení tělesné hmotnosti
Není známo – Hyponatremie [snížená hladina sodíku], anorexie [nechuť k jídlu]2

Psychiatrické poruchy
Časté – Anxieta [úzkost], neklid, abnormální sny; Ženy a muži: pokles libida; Ženy: anorgasmie [neschopnost dosáhnout orgasmu]
Méně časté – Bruxismus [skřípání zuby], agitovanost [rozrušení], nervozita, záchvaty paniky, stav zmatenosti
Vzácné - Agresivita, depersonalizace [pocit cizosti vlastní osoby], halucinace [neexistující vjemy]
Není známo – Mánie [nadnesená nálada], sebevražedné myšlenky, sebevražedné chování1

1Během užívání escitalopramu nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování.
2Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny pro celou terapeutickou skupinu SSRI.

Zdroj: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=cipralex&data[code]=&data[atc_group]=&data[material]=
&data[path]=&data[reg]=&data[radio]=none&data[rc]=&data[with_adv]=0&search=Vyhledat&data[listing]=20

text v hranatých závorkách byl doplněn provozovatelem webu
***

Dnes je obecně znám pojem "placebo efekt", který znamená, že účinkovat může i "falešný" lék bez účinné látky, pokud člověk věří tomu, že bere skutečný lék, který mu pomůže.
Vedle toho je dobře popsaný i tzv. "nocebo efekt" – tedy škodící efekt, účinek. Ten funguje tak, že když člověk předpokládá, že se po užití léku u něj vyskytne nějaká nepříjemná reakce, může se taková reakce skutečně vyskytnout právě vinou toho očekávání, nikoli kvůli léku samotnému. Bylo to ověřeno při experimentech, kdy lidé dostali "lék" (ve skutečnosti neúčinnou napodobeninu z cukru) s upozorněním, že u nich může vyvolat určité vedlejší účinky – a ty se u části lidí opravdu dostavily.
Pokud o sobě víte, že jste v těchto věcech citlivější, tak se raději v sekci nežádoucích účinků zbytečně nezdržujte.

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

 

Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
 
 
Doporučujeme weby:

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz